Badania na tabletach są alternatywnym źródłem wiedzy o stopniu spełnienia standardów obsługowych

klienci:

  • Oceniają satysfakcję z wizyty

  • wskazują obszary do poprawy

  • mówią, co im się podobało

  • zostawiają komentarze

  • proszą o kontakt

  • oceniają spełnienie standardów obsługi

jak ro robimy?

Opracowujemy baterię pytań dotyczących konkretnych standardów obsługi. Każdy klient otrzymuje losowo wybrane 2-5 pytań. Takie rozwiązanie nie męczy klientów, a jednocześnie w skali miesiąca uzyskujemy dużą liczbę ocen każdego standardu.

zalety

Informacja o standardach od realnych klientów

Liczba zebranych ocen znacząco przewyższa liczbę ocen w klasycznym badaniu MS

Ocenie mogą zostać poddane standardy specyficzne dla wąskich grup klientów (standardowe badanie Tajemniczy Klient to badanie informacyjne)

Ocenę standardów można powiązać z profilem klienta i spełnieniem jego misji zakupowej, a także z jego satysfakcją z wizyty